ایجاد سطر جدید در پیامهای ارسالی در یاهو مسنجر

ا

امروز قصد داریم تا یک ترفند کاربردی دیگر در یاهو مسنجر را بازگوکنیم

همانطور که خود نیز می دانید در یاهومسنجر ، هنگامی که در پنجره PM برای طرف مقابل مشغول تایپ پیغام هستید اگر کلید Enter را فشار دهید دهید پیغام برای طرف ارسال می شود ولی اگر شما بخواهید همانند دیگر نرم افزارهای ویرایشی مثل Word و Notpade و …. هنگامی که کلید Enter را بزنید به خط بعد بروید چه باید کنید ؟
این کار در هنگام چت خیلی کاربردی و حیانی است که بخواهید به سطر بعد بروید و مطلبی را از سر خط شروع کنید و یا اینکه بخواهید بین متن خود چند سطر فاصله دهید ….

http://www.ictblog.it/uploads/yahoo-messenger-italia.jpg

پس چه باید کرد ؟

فقط کافی است در پنجره چت به جای استفاده از دکمه Enter کلیدهای ترکیبی Ctrl+Enter را بزنید . به همین راحتی … (به همین خوشمزگی …  ) .

این ترفند در چت روم نیز عمل میکند .

پس از استفاده ، خواهید دید که استفاده از این ترفند چقدر حیاتی و پر کاربرد است